آرشیو ماهانه: فروردین ۱۳۹۸

ترمیم زخم

ترمیم زخم

ترمیم زخم زخم ها با ضخامت نسبی، اپیدرم را درگیر می کنند و بخش سطحی درم بدون ایجاد اسکار ترمیم می شود . با این حال، زخم های با ضخامت نسبی عمیق و زخم های تمام ضخامت که درم و بافت زیر جلدی را درگیر می کنند با درجات مختلف اسکار ناشی از ترمیم غیر […]

read more »
عوامل موثر در عفونت زخم

عوامل موثر در عفونت زخم

عوامل موثر در عفونت زخم عوامل موثر در عفونت زخم چیست ؟سن زخم نیز نقش بسیار مهمی در بروز عفونت دارد ، بر اساس مطالعاتی که انجام شده، باکتری ها می توانند از حدود ۳ ساعت پس از رخداد زخم در آن نفوذ کرده و شروع به تکثیر کنند . به این ترتیب به لحاظ […]

read more »
پیوند زخم

پیوند زخم

پیوند زخم پیوند زخم در چه مواردی کاربرد دارد ؟ بیمار دارای زخم با ضخامت نسبی عمیق یا تمام ضخامت ممکن است نامزد گرافت پوستی باشد . در این صورت ،پوشاندن موقت زخم تا هنگامی که امکان پوشاندن زخم با گرافتی از پوست خودش (اتو گرافت)فراهم شود، ضروری است . اهداف پوشاندن زخم، کاهش خطر […]

read more »